ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Rejection Rate: 18% (2023)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

Authors

A

B

C

D

E

F

G

H

  • Gunnar Hille, Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch, Deutschland

I

J

K

L

M

N

O

  • Andrzej Olak, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Piotr A. Owsiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

P

R

S

T

V

W

Z