ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Rejection Rate: 18% (2023)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

Reviewers

 • dr Małgorzata Baran-Łucarz (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Ireneusz Gaworski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Monika Grotek (Uniwersytet Śląski)
 • dr Łukasz Jędrzejowski (Universität zu Köln)
 • prof. dr hab. Anna Just (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Heidi Elisabeth Klockmann (Universitetet i Agder)
 • dr hab. Janusz Malak, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • prof. Norbert Morciniec (Wrocław)
 • dr Marta Ruda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig)
 • prof. Czesława Schatte (Poznań)
 • dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. ucz. (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Konrad Szczesniak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Hélène Vinckel-Roisin (Université de Lorraine)
 • dr Jacek Woźny (Uniwersytet Wrocławski)