ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Rejection Rate: 18% (2023)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

Scientific Board

 • dr. habil. Piotr Blumczyński (Queen’s University Belfast)
 • Prof. Assoc. Małgorzata E. Ćavar (Indiana University)
 • Prof. dr hab. Bożena Cetnarowska (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr. Anna Czypionka (Universität Konstanz)
 • Prof. em. Dr. Ernest W.B. Hess-Lüttich
 • Prof. dr hab. Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Univ. Prof. dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz (Uniwersytet Opolski)
 • Univ. Prof. dr hab. Anna Małgorzewicz UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski)
 • Univ. Prof. dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Karin Pittner (Ruhr-Universität Bochum)
 • Prof. dr hab. Bożena Rozwadowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Christoph Schatte (Poznań)
 • Prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • Univ. Prof. dr hab. Ewa Willim (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)