ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Współczynnik odrzuceń: 18% (2023)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

Call for papers

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Redaktorzy czasopisma Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft / Contributions to General and Comparative Linguistics zapraszają Państwa do publikowania artykułów w kolejnym, dwunastym tomie czasopisma.

Oczekujemy artykułów językoznawczych dotyczących badań nad jednym językiem lub badań porównawczych, które powinny wpisywać się w następujące obszary badawcze: językoznawstwo ogólne i porównawcze, językoznawstwo historyczne, pragmatyka, semantyka, nauka o komunikacji, translatoryka i glottodydaktyka.

Aktualnie planowany tom ukaże się w 2024 w Oficynie Wydawniczej ATUT i Neisse Verlag. Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji do 30 kwietnia 2024 na adres redakcji: beitraege.wroclaw@wp.pl. Wskazówki edytorskie znajdują się w zakładce „Dla Autorów”.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

Edyta Błachut i Adam Gołębiowski (Instytut Filologii Germańskiej)
Dorota Klimek-Jankowska i Krzysztof Migdalski (Instytut Filologii Angielskiej)
redaktorzy