ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Współczynnik odrzuceń: 18% (2023)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

Kontakt

Adres Redakcji

Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft / Contributions to General and Comparative Linguistics

Instytut Filologii Germańskiej
Pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska

redaktor naczelna: dr hab. Edyta Błachut, prof. UWr
tel.: +48 71 3752 801
e-mail: beitraege.wroclaw@wp.pl

Wydawca

Oficyna Wydawnicza ATUT
ul. Kościuszki 142
50-439 Wrocław
Polska

e-mail: wydawnictwo@atutoficyna.pl