ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Współczynnik odrzuceń: 30% (2022)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

Indeksacja w bazach danych

Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft / Contributions to General and Comparative Linguistics są indeksowane w następujących bazach danych:

  • Index Copernicus
  • Pol-index
  • BazHum
  • ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego)
  • CEJSH
  • Erih Plus
  • MLA International Bibliography
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  • EBSCO

Ponadto decyzją Ministra Edukacji i Nauki czasopismo zostało wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych z następującą ilością punktów: 100 (komunikat z dn. 17.07.2023 r.).