ISSN: 2299-4122 • e-ISSN: 2657-4799 • DOI: 10.23817/bzspr • Współczynnik odrzuceń: 18% (2023)
Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft
Contributions to General and Comparative Linguistics

Rada Naukowa

 • dr hab. Piotr Blumczyński (Queen’s University Belfast)
 • prof. Małgorzata E. Ćavar (Indiana University)
 • prof. dr hab. Bożena Cetnarowska (Uniwersytet Śląski)
 • prof. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Anna Czypionka (Universität Konstanz)
 • prof. dr hab. Henryk Kardela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. Karin Pittner (Ruhr-Universität Bochum)
 • prof. dr hab. Bożena Rozwadowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Christoph Schatte (Poznań)
 • prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Ewa Willim, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)